מחשבות

 

הרגש מול השכל

הרגש נוזלי, אי אפשר להגדיר לו מתי ואיך להופיע. לרגש חוקיות משלו שאינה מחוברת לחוקי ההגיון. השכל- החשיבה ההגיונית אחראים על איסוף מידע, ניתוח, הסקת מסקנות וקבלת החלטות. כשננסה לנתח רגש בחוקי השכל, נמנע מעצמנו חוויה ספונטנית ואילו רגשנות יתר יכולה לשבש את תהליך קבלת ההחלטות.

כשהרגש והשכל יוצאים לכיוון משותף, אנחנו נוטים לחוש נחת. אך כשהרגש והשכל מנוגדים זה לזה נוצר מאבק פנימי הדורש פתרון, פשרה בינהם כתנאי לעשייה. הקונפליקט בין הלב לשכל, בין הרוצה לצריך. לעתים הפשרה בין חלקים אלו אינה מגיעה ובמקום מגיע סבל אשר מקשה על החוויה הכללית של החיים.

הפשרה מגיעה לעתים בדרך מורכבת. לאחר האזנה וקבלה של הרגש, ואז התבוננות בו דרך משקפי השכל תוך התחשבות בצורך ובמציאות כאחד.

Slide1

 

 

 

xxxxxx   העמוד בבנייה   xxxxxx